Till Skidspår.se »

Anmäl rapport

     Betyg:  Spårkanter
Tränstagården friluftsgård, Köping, Västmanland
Observerat 2021-02-06 kl 15:00, rapporterat av Claes Swedenborg

Skogsbilvägen : mestadels väldigt fina spår med endast på några få ställen spruckna spårkanter. Nästan helt "skräpfritt" i spåret.
Åkerspåret : lite sämre med något lösa kanter och lite gräs här och där, men klart åkbart.

 

  = obligatoriska fält (ditt namn)


 exec time: 0.0119 sec