Till Skidspår.se »

Dubbelt upp med energi från skogen

Publicerad 15 februari 2019


Bor du långt från skidspåret och behöver köra bil för att ta dig dit? Då kan du passa på att utnyttja energin från skogen i dubbel bemärkelse. Skogen är inte bara fantastisk att skida genom, den är också utmärkt att göra drivmedel av.I över tio år har Preem varit huvudsponsor av Vasaloppet. Nästan lika länge har företaget tillverkat drivmedel från tallolja, en restprodukt från pappersmassatillverkning. Preems delägda fabrik SunPine utanför Piteå förädlar talloljan till råtalldiesel, som sedan transporteras till Preems raffinaderi i Göteborg. Där blir resultatet biodieseln Preem Evolution Diesel, som finns tillgänglig på Preemmackar runt om i landet, samt Preem Evolution Diesel Plus, världens enda Svanenmärkta diesel.

Produktionen av biodrivmedel hänger ihop med Preems vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Genom att använda restprodukter från den svenska skogen blir klimatpåverkan mindre. Men det finns fler fördelar med en svensk produktionskedja.

– Att satsa på svenska skogsrestprodukter skapar en värdekedja och ökar sysselsättningen i Sverige. Till exempel har SunPine gjort en fantastisk resa. Redan efter tre år visade företaget en bra lönsamhet, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.Läs också: Förädling av tallolja är SunPines framgångsrecept

Många fördelar med svenska råvaror
Markus Norström, affärs- och områdeschef på oberoende nationella forskningsinstitutet RISE, ser också flera fördelar med att använda svenska råvaror, förutom att det skapar jobb i glesbygd och minskar vårt importberoende av olja.

– Idag importerar vi en stor andel biodrivmedel, vilket är onödigt med tanke på den råvaru- och kompetensbas vi har för egen tillverkning, säger han och lyfter fram ytterligare en aspekt.

– Med svensk förnybar råvara är spårbarheten god och vi kan enklare hållbarhetskontrollera råvarorna. Alla certifieringssystem har inte samma mognad.Skogen ger fler möjligheter
Det är inte bara tallolja som döljer innanför skogens trädstammar och som lämpar sig som råvara för biodrivmedel. Nästan en tredjedel av ett träd består av lignin – kittet som håller samman växternas celler.

Liksom tallolja är lignin en restprodukt från produktionen av pappersmassa och kan tas tillvara för att producera biobensin och biodiesel. I Söderhamn ska Preem och RenFuel, i samarbete med Rottneros, uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel. Produktionen förväntas komma igång 2021.

Läs också: Lignin är framtidens råvara

Även sågspån, en restprodukt från sågverken, lämpar sig som råvara för biodrivmedel. Och även här är Preem först på banan. Tillsammans med träindustriföretaget Setra ska Preem starta en fabrik i Gävle för framställning av pyrolysolja, som utvinns från sågspån.

– Det här kommer att bli Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi, säger Sören Eriksson.

Läs också: Snart kan du tanka bilen med sågspån

Flygbränsle blir nästa steg
På tio års sikt är Preems mål att kunna producera tre miljarder liter förnybara drivmedel per år. Det är till stor hjälp om Sverige ska kunna klara det nationella målet om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030.

Framöver väntar fler spännande projekt, med ökad hållbarhet som gemensamt riktmärke. Bland annat samarbetar Preem med Vattenfall om att producera grön vätgas på förnybar el. Dessutom har Preem tecknat en avsiktsförklaring med SAS om att producera förnybart flygbränsle.

Läs mer om Preems engagemang som glad huvudsponsor av Vasaloppet

exec time: 0.0135 sec