Nyhet: Vallarapporter!

Under rubriken Vallarapport kan du hjälpa andra
genom att berätta hur din valla fungerade.

Vallarapporterna blir då sökbara: exempel.Utlottning

Varje månad lottar vi ut produkter från vår webbshop bland alla som lämnat vallarapporter eller bifogat bilder eller bifogat filmklipp i spårstatusrapporten
(kom ihåg att i så fall ange din e-postadress i rapporten).