Till Skidspår.se »

Dubbelt upp med energi från skogen

Publicerad 23 januari 2020


[Sponsrad nyhet]

Preem satsar på energi från skogen


Preems talldiesel blev snabbt en världsnyhet. Nu är Preem redo att göra drivmedel av flera rester från skogen – och minska utsläppen av koldioxid ännu mer.


Läs mer: Preems engagemang som huvudsponsor av Vasaloppet

I över tio år har Preem varit huvudsponsor av Vasaloppet. Nästan lika länge har företaget tillverkat drivmedel från tallolja, en restprodukt från pappersmassatillverkning. Preems delägda fabrik SunPine utanför Piteå förädlar talloljan till råtalldiesel, som sedan transporteras till Preems raffinaderi i Göteborg där den blir till tankfärdig förnybar diesel.

Idag levererar SunPine över 100 000 ton talldiesel per år, vilket betyder att utsläppen av fossil koldioxid varje år minskar med 250 000 ton. Under 2020 ska kapaciteten utökas med ytterligare 50 procent.

Läs mer: Lars genidrag fick storbolagen att investera miljoner

”100 procent grönt i tanken”

Preems satsning på förnybara drivmedel hänger ihop med företagets vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preem lägger stora resurser på forskning och produktion av nya, alternativa drivmedel. 

– Jag tror inte att några bilar i Sverige drivs av fossila drivmedel om tio år. Väldigt mycket tyder på att det är 100 procent grönt i tanken som gäller, säger Petter Holland, Preems vd och koncernchef.

Till år 2030 planerar Preem för att producera fem miljarder liter förnybara drivmedel varje år, vilket skulle innebära en besparing på mer än 12 miljoner ton koldioxid per år. Merparten råvaror kommer att vara restprodukter från skogsindustrin, som på ett effektivt sätt minskar utsläppen av växthusgaser.

– Talloljan är till exempel 90–95 procent klimatpositiv, vilket är minst i klass efter eldrivna fordon, säger Pål Börjesson, professor inom miljö- och energisystem på Lunds Tekniska Högskola.

Läs mer: Majoriteten svenskar är positiva till biobränsle från skogen

Vill bli klimatneutralt till 2045

Preem verkar i en bransch som behöver förnya sig. Enligt den väl ansedda Solomon-studien driver Preem de mest miljöoptimerade raffinaderierna i Europa (och troligen i världen), men företaget siktar högre än så. Med nya ambitiösa klimatmål vill Preem spela en nyckelroll för ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

– Preems mål om att bli klimatneutrala 2045 visar världen att vi menar allvar med vår del i omställningen. Vi fortsätter investera i ökad produktion av förnybara drivmedel, samtidigt som vi satsar stenhårt på minskade utsläpp, säger Petter Holland.

Läs mer: Preem ska bli världens första klimatneutrala oljebolag


Preems förnybara satsningar


För att nå sina mål samarbetar Preem med flera andra företag och forskningsorganisationer.

• Tillsammans med träföretaget Setra bygger Preem världens första pyrolysoljefabrik till drivmedel vid Kastets sågverk i Gävle. Redan nästa år ska sågspånsrester bli till pyrolysolja som i sin tur förädlas till förnybara drivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

• Preem är delägare i det norska företaget Biozin, som ska ta hand om norska trärester, som omvandlas först till råbioolja och därefter till förnybara drivmedel på Preems raffinaderier.

• Tillsammans med innovationsföretaget RenFuel har Preem bildat bolaget Lignolproduktion AB som har tagit fram en process för att framställa drivmedel från lignin – trädens vedämne och kittet som håller samman trädens celler. Lignin är en restprodukt från pappersmassabruken och fungerar för att göra biobensin, biojetbränsle och biodiesel.

• Preem har också gått in som delägare i SunCarbon och planerar för ytterligare en ligninanläggning för biodrivmedel. Den nya anläggningen beräknas producera cirka 45 000 ton lignin per år och vara i drift i början av 2022.

• Preem har ingått en överenskommelse med SAS med målet att producera så mycket förnybart bränsle, så kallat biojet, att det räcker till SAS samtliga inrikesflygningar. Produktionen ska ske vid Preems raffinaderi i Göteborg efter att det har byggts ut, med preliminär uppstart 2024.

Klicka här för mer insikt och kunskap i Preems värld


exec time: 0.0184 sec