Till Skidspår.se »

Kontakta oss


Rapportera spårstatus
För att lämna aktuella spårstatusrapporter väljer du "Rapportera spårstatus" i menyn. Alla besökare är välkomna att lämna spårstatusrapporter!

Komplettera information, rapportera in nya anläggningar, rätta eventuella felaktigheter
För att rapportera in nya anläggningar och nya skidspår som inte redan finns i databasen väljer du "Rapportera anläggning" i menyn. Där kan du även komplettera information eller rätta eventuella felaktigheter.

Annonsering
För mer information kontakta vår annonssäljare Victor Kenttä på 0763-22 41 17 eller annons@skidspar.se.

Övriga frågor
När det gäller övriga frågor kan du kontakta oss på info@skidspar.se. Observera att vi inte har något med skötseln av anläggningarna att göra och därför inte kan svara på frågor om faciliteter eller spårstatus för en enskild anläggning. Vi kan inte heller kan ge rekommendationer om vilka anläggningar som är bäst.

Adress
Skidspår.se
c/o Vasaloppet
Vasaloppets Hus
792 32 Mora

exec time: 0.0179 sec