Till Skidspår.se »

Förändring i spårstatus-betygsskalan

Publicerad 27 oktober 2009


Vi har gjort en förändring i betygsskalan. Betyg 1 som tidigare var "ej åkbart" har blivit "ej spårat, delvis åkbart".

"Ej åkbart" är numera betyg 0 och symboliseras av en överkorsad skidåkare.

På Skidspår.se används fr o m nu följande betygssystem:
5 = Spårat, hårda perfekta spår
4 = Spårat, utan genomslag
3 = Spårat, liten risk för genomslag
2 = Spårat, genomslag förekommer
1 = Ej spårat, delvis åkbart
0 = Ej åkbart

exec time: 0.0129 sec