Till Skidspår.se »

Runby befäster positionen bland Stockholms bästa skidspår


Spåren i Runby, Upplands Väsby, hör till Stockholms bästa. I januari 2012 utsåg DN skidspåren i Runby till topp fem i Stockholm. Inför kommande vinter har ett antal förbättringar gjorts. Det finns ett stort intresse för såväl skidåkning som löpning i Stockholm. Detta är mycket glädjande för både idrotten liksom den långsiktiga trenden att sköta om sin hälsa.

Väsby Skidklubb har sett till så att spårcentralen i Runby äntligen har fått sig ett ansiktslyft. Vidare har de populära ängarna, som spåras för fristil, utökats med ytterligare cirka två kilometer spår i kraftledningsgator som går genom området. I och med detta har Runby spårsystem nu potential att kunna sammanbindas med spårsystemet i Ängsjö friluftsområde. Om vintern så tillåter skulle detta vara en unik händelse i Stockholm. Vidare har elljusspåren fått dosering i några känsliga kurvor, flis har strötts ut och belysningssituationen förbättrats.

Ytterligare en viktig händelse som gör att inte bara skidsporten utan hela konditionsidrotten nu kan se ljusare på framtiden är att kommuninnevånarna i en kommunal folkomröstning röstade nej till en föreslagen storskalig exploatering kallad "Väsby Sjöstad". I och med detta utfall ges nu idrotten och friluftslivet i området en chans att växa i takt med samhället. Det omtyckta elljusspåret med sin nuvarande uppskattade kuperade dragning får vara kvar.

De utmanande backar som finns kommer även i framtiden att vara mycket lockande för träning och vardaglig motion året runt. Betydelsen av denna del av människors vardag här i norra Stockholm kommer öka dramatiskt i framtiden, med de nya bostadsområden som kommer att byggas och planeras och förväntade generationsskiften.

Sist men inte minst. Upplands Väsby kommun planerar att förbättra friluftsmöjligheterna i Sättra Naturreservat helt nära elljusspåret. Redan idag finns kopplingar till Sättra i befintligt spårsystem. Sättra naturreservat ligger nära Mälaren – och vem vet, i framtiden kanske skidspår med kvalitet anläggs även här, antingen på den hårt frusna och snöiga Mälarisen eller en närliggande runda på land med hjälp av snökanoner.

Rapporterat av Hans Bärring, Väsby Skidklubb

Bilder från Runbys spårsystem:exec time: 0.0117 sec