Till Skidspår.se »

Vinnarna av Stora Skidspårspriset 2024 är!

Publicerad 23 april 2024Foto: Sven Arne Mjöberg


Engagemang och hjärta för skidåkning med känsla för detaljerna har i knivskarp konkurrens avgjort årets Stora Skidspårpris.

Stora Skidspårspriset 2024 går till... Åkulla Skidallians!


Vinnarmotivering:

Genom ett stort engagemang i bokstavligen ur och skur skapar Åkulla Skidallians snöförutsättningar i de halländska bokskogarna.

På Skidspår.se görs dagligen informativa prognoser och beskrivande rapporter på utfall av spårpreparering som guidar och lockar besökare till skidspåren och ut i den fina naturen.

Skidspår prepareras, grilleldar tänds och skolbarn tas emot i den stora och välplanerade skidutlåningen.

I Åkulla Skidallians finns en vilja att steg för steg utveckla anläggningen med detaljer som skapar en helhet utöver bara bra preparerade skidspår.

Det gör att de ideella eldsjälshjärtana i Åkullas Skidallians är väl värda Stora Skidspårspriset 2024!Vi ringer upp flera av eldsjälarna i Åkulla Skidallians för att gratulera, delge motivering och prata engagemang, skidåkning i halländska Åkulla och framtidsvisioner.


Den första reaktionen från Olof Fröberg, ordförande i Åkulla Skidallians, föregås av en lång tystnad; den upplästa motiveringen och gratulationen till Stora Skidspårspriset 2024 behövde tid för att sjunka in.
- Menar ni detta? Jag är nästan mållös! Oj så roligt!

Javisst, i stor konkurrens var det er helhet som blev avgörande i år; vi förstår att det är många personers engagemang som tagit er fram till den här utmärkelsen - hur har ni gjort det möjligt?
- Vi jobbar sektionsvis för att få det att gå ihop. Vi har Snösektionen som ansvarar för snöproduktionen, Spårsektionen som ansvar för att köra ut snö och preparera spår, men sen har vi också sektioner för skidor (skidutrustning och spårvärdar), byggnader och mark, arrangemang, marknad, ekonomi och säkerhet. Alla delar är lika viktiga.

Ni har ett aktivt och vårdande sponsorarbete; vilka nycklar kan ni dela med er av?
- Vi försöker hitta win-win-koncept där sponsorerna själva blir engagerade i verksamheten och kan dra nytta av den i sin egen verksamhet. Det blir personalvård, men vi har också sponsormöten 1-2 ggr per år som ger ett sponsorsnätverk som utmynnar i samarbeten mellan sponsorerna och positiva synergieffekter. När vi har arrangemang bjuds sponsorerna in för att bli en del av arrangemangen. Delaktigheten har nog bidragit till att vi inte tappar några sponsorer, inte ens under pandemin. Det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med sponsorerna som skapar en relation och att skapa en positiv atmosfär kring allt som har med oss tillsammans att göra för skidåkningen i Åkulla.

Vad blir nästa steg för Åkulla Skidallians?
- Vi håller på med ett visionsarbete stöttat av RF-Sisu som ska leda till våra långsiktiga utvecklingsplaner. En konkret vision är att leta lösningar för rationell snöläggning och spårpreparering med mer tillverkning av snö på rätt plats, logistik kring entréer etc. Och att knyta ihop skidåkningen i Åkulla med andra friluftsaktiviteter under barmarksperioden. Det handlar också om mjuka frågor som hur man driver den ideella verksamheten för att få ett hållbart ideellt engagemang samtidigt som vi vårdar det fina som vi redan har.

Göran Molin, i skidspårssektionen blir också mållös vid uppringning:
- Nu blir det svårt att somna ikväll, vilket roligt besked!

Berätta om säsongen som varit?
- Det blev egentligen en lustig säsong med en fantastisk start med tidig kyla och massor av snöproduktion som gav oss möjlighet till färdiga skidspår tidigt i december, men sen ett mycket milt februari som var besvärligt för oss i spårgruppen.

Förutom den nya stadionslingan där snön produceras på plats så kör vi ut all snö från en produktionsplats ut i spårslingorna. Det går bra när man lägger ut snön och åker med hjullastare på barmark innan säsongsöppning, men att komplettera ute i spårslingorna vid stora avsmältningar har alltid varit problematiskt. I år testade vi dock att köra ut den kompletterande snön med stora banddrivna dumprar. Det fungerade mycket bra. De kunde enkelt ta sig fram över snöbädden, och även vända åkriktning 180 grader utan att behöva svänga på banden vilket var bra på smala slingor utan vändmöjlighet.

Anders Markusson i snösektionen, ni kunde denna säsong inviga en ny stadionslinga - hur har det gått?
- Den har fungerat väldigt bra, kapaciteten blev precis som vi hade beräknat och vi har kunnat producera rekordmycket snö.

Hur gick tankarna vid val av snösystemslösning för den nya slingan?
- Vi var nog inne och granskade alla tänkbara alternativ: Mobila fläktkanoner ansåg vi inte vara tillräckligt enkelt med den flytt av kanoner, slangar och kablar som skulle krävas längs med slingan; likaså att ha lansar på slädar som flyttas mellan uttagsposter; att ha ett antal utläggningsplatser för fläktkanoner eller snölansar var heller inget alternativ då vår pistmaskin skulle vara för liten för att hantera de stora högar och den schaktning som skulle krävas. Efter kontakt med andra längd- och alpinanläggningar utmynnade vi i en egen idé och lösning med täta och relativt höga lansar placerade var 20:e meter längs med den 700 m långa slingan. På så sätt kan pumpkapaciteten alterneras mellan den nya slingan och den gamla snöproduktionsplatsen. I vintras körde vi ca 10 timmar i taget på stadionslingan, vilket gav lagom stora högar för senare utschaktning.


Snöproduktion görs med snölansar i en ny stadionslinga samt vid en större snöproduktionsplats. Foto Sven Arne Mjöberg


Hur ser du på framtiden, blir det fler slingor som byggs ut på samma sätt?
- Det är ju ett logistikproblem på den långa slingan där vi behöver köra ut snö. Det tar lång tid. är kostsamt samt svårt att komplettera med mer snö under säsongen. Därför vore det önskvärt att bygga en ny bredare vändslinga som kan göras med samma snösystemskoncept som stadionslingarn. Det skulle ge en enkel, snabbare och mer kostnadseffektiv snöläggning som dessutom går att förbättra vid behov om temperaturen medför mer snösprutning. Vi har en önskan om att stadigt kunna erbjuda 80-100 st skiddagar per säsong vid normala vintrar och där är vi inte alltid idag. Vi har väldigt många skolbesök under säsongen och vi vill inte avboka planerade besök på grund av snöbrist.


Nya stadionslingan i vinterskrud. Foto Jonatan Henning


Eldsjälar i Åkulla Skidallians finns det många av. Jonatan Henning tillverkar snö, preparerar spår och saltar, uppdaterar skidspår.se, gör skidaktivitetsområde och håller i skidlek för de yngsta.

Ni har haft ett utvecklande år. Berätta vad som har varit extra utmärkande skidspårsmässigt?
- Den tidiga kylan och den tidiga spårpremiären, mängden tillverkad snö som sen kunde användas för komplettering med banddrivna dumpers samt invigningen av stadionslingan som de andra beskrivit har såklart varit utmärkande. Men också att vi under de stora tövädren haft stor nytta av vår nya GPS-styrda saltspridare för att skapa hållbara och stabila skidspår trots blidväder.

Vilka detaljer utöver skidspåren har ni gjort bra som kan vara bra tips för andra anläggningar?
- Skiduthyrningen är vi väldigt nöjda över; den är stor och välorganiserad och ett måste när skolor i Halland kommer på besök. Få har egna skidor och vi skulle egentligen behöva utöka ännu mer då det kan vara i princip 30-40 st barn/ungdomar samtidigt som alla vill ha just samma storlekar; behovet i Halland är stort då få har egna skidor.


Skidutrustning är tillgänglig för alla, liten som stor, i Åkulla, här ett litet axplock av urvalet. Foto: Sven Arne Mjöberg


- Många saker är noga uttänkt, till exempel utegrillarnas centrala placering, dess fina gärdsgårdar och till och med valet av grusunderlag så att det är lagom stort att gå på, men inte för smått så att det fastnar i pjäxsulan och följer med upp i skidspåren.

- Vårt firande av World Snow Day har vi också varit tidigt ute med och gör det bra; i år fanns bland annat en snöborg uppbyggd till barnens glädje.


Snöborg under World Snow Day, en av många detaljer som berikar upplevelsen vid sidan av skidspåren. Foto: Jonatan Henning


Lagom till World Snow Day utformades också ett skidaktivitetsområde centralt i anslutning till grillar, värmestuga och skidutlåning för första gången. - Hur föll skidaktivitetsområdet ut och blir det en fortsättning och vidareutveckling framöver?
- Det fungerade bra och uppskattades väldigt mycket av skolbarnen; det blev ytterligare en aktivitet att sysselsätta sig med vilket underlättar för lärarna då de kan dela upp eleverna i olika grupper och fokusaktiviteter.

Det blir en fortsättning och det finns en önskan att i framtiden anlägga terrängvågor mera permanent med jordmassor och inte bygga upp med snö varje säsong.


Spontan skidglädje och utmaning i skidaktivitetsområdet. Foto: Sven Arne Mjöberg

Vad är din önskan om framtida vidareutveckling av skidspår och verksamhet vid Åkulla skidspår?
- Att visionsarbete stöttat av RF-Sisu bland annat mynnar ut i fler bredare slingor så att vi kan ha samtida skejt och klassiska spår i större utsträckning än vad vi har idag. Det är efterfrågat av båda barn, ungdomar och vuxna.

Olof, Göran, Anders och Jonatan, avslutar alla samtalen med att utnämningen Stora Skidspårspriset är inspirerande för hela Skidalliansen och ger ännu mer energi inför framtiden. Det ger både internt och externt en bekräftelse och bevis på att de de gör tillsammans är bra och uppskattas!


Stort grattis än en gång till Stora Skidspårspriset 2024 önskar Skidspår.se och Svenska Skidförbundet!

Utmärkelsen kommer att delas ut vid
Åkulla Skidallians anläggning Eken
Onsdagen den 22 maj
Kl 18.00Skidspår.se och Svenska Skidförbundet vill avslutningsvis hjärtligt tacka samtliga andra spårpreparerare, föreningar, kommuner och organisationer med flera, som investerat tid, hjärta och själ till att låta skidåkare på er ort få möjligheten att njuta av idrotten som vi alla älskar!

Vi ses igen nästa säsong!

exec time: 0.0158 sec